Riot ukida all chat u LoL -u

13 Oct 2021

“Svesni smo značaja /all chat funkcije, i da podstiče socijalnu interakciju i rivalstvo između ekipa, ali negativne interakcije trenutno nadmašuju pozitivne,” izjavio je Riot. ”Nastavićemo da pratimo dalji uticaj ove promene kroz statistiku, ankete i komentare čitave League of Legends zajednice”.

Toksični igrači nisu nikakva novost za multiplejer igre, pa ni League of Legends nije izuzetak. Ukidanje /all chat-a je vrlo radikalna promena, ali izgleda da Riot smatra da je ovo neophodan korak kako bi iskorenili problem toksičnih igrača.

Riot je priznao da je i team chat izvor toksičnih interakcija, ali da je ipak od prevelikog značaja za timski rad i koordinaciju između saigrača.

All chat nas napušta sa patch-om 11.21, i nije nam poznato da li će se ikada vratiti.

Da li smatrate da je ova promena previše radikalna? Da li Riot na ovaj način ograničava slobodu svojih igrača?